Behandlingen af vandbårne mikroorganismer i drikkevand til dyrebesætninger er i stigende grad anerkendt som afgørende for deres velfærd, optimal produktion, lavere sygdom og dødelighed.

De fleste behandlingsmidler, der anvendes i dag, er klorbaserede, hvilket skader levende organismer og miljøet, og deres anvendelse er derfor begrænset til ultralave koncentrationer med begrænset virkning. Anvendelse af chlor i højere koncentrationer kan yderligere føre til dyrenes afvisning af vand pga. lugt og smag. Brugen af velkontrolleret, miljøvenlig, lugtfri og smagsløgs brintoverilte kan føre til sikrere vand og forbedret dyresundhed og velvære.

Vigtigste fordele:

  • Forbedret dyresundhed og velbefindende.
  • Sikker og bæredygtig – nedbrydes til vand og ilt.
  • Ingen eksterne forbrugsvarer – bruger kun vand, luft og elektricitet som råmateriale.
  • Ingen opbevaring og håndtering af farlige stoffer.
  • Autonom enhed – eliminerer “logistisk hovedpine”.


Luft og overfladebehandling

Nye markeder

Kommer snart