Veeteelt

HPGen™ voor drinkwater in de veeteelt – Een veilige, controleerbare oxidatieoplossing zonder chemicaliën

De uitdaging

Diergezondheid

Dosering van chloor is beperkt vanwege zorgen om diergezondheid, en beïnvloeding van de smaak van het water.

Veiligheid

Op- en overslag van giftige chemicaliën op veeteeltbedrijven verhoogt veiligheidsrisico’s voor zowel de dieren als de werknemers.

De HPGen™ oplossing

Safe

Highly controllable

Powerful and effective

Safe

Highly controllable

Powerful and effective

Autonomous

Leaves no unwanted trace

Chemical-input free

Autonomous

Leaves no unwanted trace

Chemical-input free

Safe, powerful, highly controllable oxidation agent

Let’s Talk

Please fill out the form below & We will get back to you A.S.A.P